گروه معماری پیدایش طرح نو

پروژه ویلایی فلامک

  • کارفرما : آقای ناصری
  • نوع قرارداد : مدیریت پیمان
  • منطقه : شهرک غرب