گروه معماری پیدایش طرح نو

پروژه مسکونی فلامک

  • کارفرما : آقای مهدوی
  • نوع قرارداد : طراحی و نظارت ، اجرا
  • منطقه : شهرک غرب