گروه معماری پیدایش طرح نو

پروژه مسکونی فرمانیه

  • کارفرما : آقای محمد فاضل
  • نوع قرارداد : مشارکت در ساخت
  • منطقه :