گروه معماری پیدایش طرح نو

پروژه طراحی داخلی تجاری خیابان فردوسی

  • کارفرما : آقای شمس
  • نوع قرارداد : طراحی
  • منطقه : خیابان فردوسی