گروه معماری پیدایش طرح نو

سر در دانشگاه توانبخشی بهزیستی

  • کارفرما : دانشگاه توانبخشی بهزیستی
  • نوع قرارداد : طراحی و نظارت ، اجرا
  • منطقه : ولنجک