گروه معماری پیدایش طرح نو

پروژه طراحی داخلی تجاری بازار تهران

  • کارفرما : آقای محمدی
  • نوع قرارداد : طراحی
  • منطقه : بازار بزرگ تهران