گروه معماری پیدایش طرح نو

به نام یگانه معمار هستی

شرکت معماری پیدایش طرح نو فرتاک با چندین سال تجربه و با اتکا به ایزد منان سال هاست با مهندسین و مشاورین متخصص و مجرب در زمینه های مشاوره، اجرا ،مشارکت ( مدیریت پیمان ) و طراحی گام بزرگی برداشته است.

هدف این مجموعه خلق حسن زیبایی و هماهنگی در محیط زندگی و کار شما و همچنین ایجاد آرامش در وجود شما ست. عوامل استرس زا در زندگی شهری و صنعتی ضرورت ایجاد فضای امنیت و آرامش را در خانه ها و محیط کار دو چندان می کند و برای دست یابی به این ضرورت علم معماری حرف اول و آخر را می زند.

                                                                                                                                             مدیر عامل

مهندس علیرضا فاضل